Мисија и Стратегии - YMCA Skopje

Go to content

Main menu:

За нас

ЗА НАС


Програмата за обука и меѓукултурно учење, ги воведува принципите на неформалното образование за младите луѓе кои не можат да си дозволат или да најдат одговори на прашањата за одредена обука во образовната установа. Оваа програма е сè уште  дел од Граѓанско Општество и групата за Вклучување во програмата, но со цел да се развие како посебен сектор во рамките на YCS YMCA, поради незиниот  постојан и брз развој. Обучувачите од YCS YMCA - Македонија држат курсеви за обука во различни области, како што е Управување со Проекти, Човекови Права, Историја на Уметност, Културен Менаџмент, Државјанство, можности на Програмата за МЛАДИ, како и клубови за учење Англиски, Шпански и Француски јазик.

МИСИЈА

СПОЈУВАМЕ РАЗНОВИДНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, РАБОТА, ЗАБАВА И

ВЕРА НА МЛАДИ ЛУЃЕ  ДА ИЗГРАДАТ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА ЗА СИТЕ!

Приоритетна група: МЛАДИ

* ГИ ГЛЕДАМЕ МЛАДИТЕ КАКО НАША ГЛАВНА ЦЕЛНА ГРУПА
* ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ

Еднаквост на можности:

* Деца
* Младински
* Маргинализирани групи
* Постари

СТРАТЕГИИ
          
Програмата и проектната работа на YCS YMCA вклучува:

* спортови
* култура
* Екологија
* кампови
* обуки и семинари
* иницијативи и кампањи
* меѓународна размена и волонтерство
* YMCA извидништвото и активности на отворено

Специјални точки на интерес:

* можности за здрав и холистички развој
* свест за културните разлики
* атмосфера на припадност кон една заедница
* активно граѓанство
* младинска соработка во регионот и во светот

 
 
Back to content | Back to main menu