Грижа на децата и Работа во заедницата - YMCA Skopje

Go to content

Main menu:

Програми

ГРИЖА НА ДЕЦА И РАБОТА ВО ЗАЕДНИЦАТА  
  
YCS YMCA преку своите програми за грижа на деца се насочи кон подобрување на условите и можностите на децата во Македонија, одговарајќи на нивните потреби, и унапредување на нивниот раст и развој.


Програмата за грижа на група на деца на YCS YMCA ги координирше тековните програми, како и поддршката на проекти, активности и настани во оваа област.
YCS YMCA обезбеди организирана континуирана програми за различни општествени и возрасни групи на деца, нудејќи им возрастни и развојно соодветни активности.
Низ нашите програми и проекти во 2006 година дадовме поддршка, работевме и вклучивме деца од различни основни училишта во Скопје и Македонија, од различно етничко и социјално потекло, и деца од раселените семејства и социјални центри во Македонија.

Посебна важност за развојот и зголемувањето на квалитетот на тековните програми на групата за грижа на деца на YMCA имаше отворањето на нов центар на YMCA во Радишани.
Иако YCS YMCA имаше долгогодишна соработка со центарот во Радишани бевме среќни што конечно во втората половина на 2006 година Општина Бутел и Државната агенција за млади и спорт се одлучија YCS YMCA да биде најдобриот менаџер на Младинскиот Центар во  соседството на Радишани.

Различни целни групи со кои центарот на YMCA во Радишани работеше, во 2006 година се:

Ромските деца во соседството на Радишани (група од 35 деца), кои биле понудени од страна на нашите волонтери континуирано вонучилишните активности, за развивање на нивната креативност, како и различни општествени и културни манифестации кои ќе ја промовираат нивната интеграција во општеството.
Децата и младите луѓе од различно социјално и етничко потекло во Радишани, главно од семејства со социјални и економски проблеми. Мешана група на волонтери (локални и меѓународни), волонтерите на YCS YMCA и доброволци од други младински невладини организации се координираа на работата со оваа група деца. Групата има два пати неделно по два часа организирана работа за креативност, уметност и култура, и работилници за зголемување на комуникациските способности, вежби за интеркултурно учење и учење на различни културни позадини и идентитети.

На првата средба во неделата децата беа понудени со програма каде што можат да ги споделат своите различни традиции и идентитет, но исто така да ги зголемат своите вештини и да се промовира нивната креативност. Овој дел од програмата е студена Уметност и традиција а тоа вклучува цртање, традиционални игри и ора од различни етнички и географски групи, мали занаетчиски производи итн.
Втората средба на сесијата студена Игра, во по неформален и опуштен начин ќе им даде на децата можност да комуницираат меѓу себе, да се дружат, но и зголемување на нивната самодоверба и интеграција со другите. Преку куклен театар, детски игри за помнење, зголемување на комуникациските вештини и релаксација, можности децата да ги користат компјутерите, децата ќе имаат голема седница на забава и релаксација.

Различни групи на деца од различни основни училишта и различни делови од градот беа присутни на YMCA англискиот Social Club. Различните групи се за учење на англиски јазик преку игра, но исто така ќе ги научат за различни мали и интересни работи, за нивните пријатели-различни деца и млади луѓе од градот.
Поради присуство и активно учество во работата на групата за грижа на деца на два меѓународни волонтери од Франција, во втората половина на годината YCS YMCA ја започна новата програма, YMCA француски клуб,на која присуствуваа голема група на деца и млади од Скопје.

EVS волонтерството присутно во работата на YCS YMCA даде дополнителен импулс во работењето, особено на  програмата на групата за грижа на деца и јакнење на човечките ресурси и капацитети на овој тим програма, која резултираше со огромен развој во 2004 година.

 
 
Back to content | Back to main menu