Спортови и Извидници - YMCA Skopje

Go to content

Main menu:

Програми

СПОРТОВИ И ИЗВИДНИЦИ  

  
YCS YMCA им обезбедува можности  на Децата и Младите за здрав физички и интелектуален развој, го организира нивното слободно време и развој на разбирање за разликите и толерантниот однос на едни со други.
Ние обезбедуваме организирани активности во различни Спортови, за промовирање на вредностите на пријателството, тимска работа, разбирање и толеранција.
  

Во 2006 година:


Спортот и извидничка група на YCA YMCA функционираше континуирано и со успех,обезбедувајќи одржливи Спортски програми и можности за развој спортот и проектите за млади и активности за физичко здравје и здрав и холистички развој на млади волонтери во Ц, но исто така и на другите деца и млади групи во градот. Особено важно беше отворањето на Третиот YMCA Есенски Спорт Кампањата во втората половина од годината, што се должи на поддршката и грантот од ФАРЕ Мрежа и други локални донатори и партнери.

Оваа трета Есенска Спорт Кампања имаше пресудно влијание врз развојот на спортот и извидничката програма на групата во 2006 година, одржувајќи ги програмите на нашата ИМКА кои обезбедуваат здрав развој на децата и младите, младинскиот спорт, како и организирање на слободното време и по-училишни активности на средношколците во Скопје.

Така, го поддржа рамномерниот развој на програмите на нашата YMCA , како и основните цели за сеопфатен развој на децата и младите. На ист начин, оваа кампања го поддржа имиџот и кредибилитетот на YCS YMCA меѓу своите партнери: Македонскиот олимписки комитет, Агенцијата за млади и спорт -Владата на Република Македонија, Средношколска унија на Македонија, македонската Студентска Асоцијација и Студентски сојуз на На Филолошкиот факултет "Блаже Коневски-, и Медицинскиот факултет ; Овие партнери учествуваа во различни фази на проектот за да се одржи и зајакне нивното партнерство со YCS YMCA.

Како конкретен резултат на Третата YMCA есен Спорт кампања беа организирани повеќе од 15 фудбалски натпревари, каде што учествуваа млади луѓе од четири средни училишта во Скопје, студенти од факултетите и други млади луѓе.
Во овој спорт кампања на YMCA учествуваа млади од различни месни заедници во градот и различни етнички и конфесионални позадини. Особено важно е присуството на голем број на млади луѓе од албанската заедница во Скопје, како и интеграцијата на младите од македонска и од албанска припадност.
Освен фудбалски натпревари YCS YMCA организираше кошаркарски натпревари за своите членови, во соработка со студентските сојузи на различни факултети во Скопје.

 
 
Back to content | Back to main menu